Cristin-prosjekt-ID: 446847
Sist endret: 26. august 2014, 23:33

Cristin-prosjekt-ID: 446847
Sist endret: 26. august 2014, 23:33
Prosjekt

Zinc as treatment for severe pneumonia in young children

prosjektleder

Tor Arne Strand
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. august 2004 Slutt: 26. august 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Zinc as treatment for severe pneumonia in young children

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Div Medisinsk service ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Maria Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sudha Basnet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Halvor Sommerfelt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4