Cristin-prosjekt-ID: 448118
Sist endret: 16. februar 2015 10:35

Cristin-prosjekt-ID: 448118
Sist endret: 16. februar 2015 10:35
Prosjekt

ClimRes - Climate change and natural hazards: The geography of community resilence in Norway

prosjektleder

Gunhild Setten
ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 235490

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emneord

Geografi • Klimaendringer og naturfare • Lokalsamfunn • Resiliens

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2014 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ClimRes - Climate change and natural hazards: The geography of community resilence in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

 ClimRes-prosjektet ønsker vi å undersøke hva som påvirker lokalsamfunn
sin evne til å forberede seg på, håndtere og komme seg etter slike
ekstremhendelser. I ClimRes ønsker vi å kartlegge hva eksperter og
legfolk ser på som viktige egenskaper ved lokalsamfunn, og hvordan disse
egenskapene påvirker evnen til å håndtere kriser på en god måte.

Metode

Dette vil
vi undersøke både gjennom studier i utvalgte lokalsamfunn, og gjennom
spørreundersøkelser på nasjonalt nivå. Basert på denne kartleggingen vil vi
undersøke om det er mulig og formålstjenlig å forsøke og måle, og eventuelt
tallfeste, disse egenskapene. Til slutt vil vi undersøke om man ved hjelp av
visualiseringsteknikker kan utvikle web-baserte verktøy hvor lokale aktører
selv kan bidra til å gjøre vurderinger av sitt lokalsamfunn sin robusthet.
Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til å styrke arbeidet med
lokal klimatilpasning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Setten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sabrina Stefanie Claudia Scherzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tomasz Opach

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Silje Aurora Andresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jan Ketil Rød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Klimaendring og naturfare i norske lokalsamfunn.

Setten, Gunhild. 2014, NTNUIntervju

Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway.

Setten, Gunhild. 2014, Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway. NTNUFaglig foredrag
1 - 2 av 2