Cristin-prosjekt-ID: 448223
Sist endret: 4. september 2014, 09:45

Cristin-prosjekt-ID: 448223
Sist endret: 4. september 2014, 09:45
Prosjekt

Norske matvaner. Utviklingen i nordmenns mat- og spisevaner (1985-2014)

prosjektleder

Annechen Bahr Bugge
ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

  • Statens institutt for forbruksforskning
    Prosjektkode: 11201443

Klassifisering

Emneord

Matvaner

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mai 2014 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norske matvaner. Utviklingen i nordmenns mat- og spisevaner (1985-2014)

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet er hensikten å følge utviklingen i nordmenns mat- og spisevaner. Dette blir gjort på basis av større innkjøpte datamaterialer, samt SIFOs egne surveyundersøkelser. Blant spørsmålene som ønskes besvart er: Hvordan har spisefrekvensen av utvalgte mat- og drikkeprodukter endret seg eller eventuelt ikke endret seg de seneste par årene? Hva kjennetegner matforbrukernes preferanser, prioriteringer og praksiser, og hvilke endringer kan man spore? Hvilke trender og tendenser er særlig fremtredende? Resultatene i prosjektet vil bli publisert gjennom vitenskapelige artikler, rapporter i SIFOs egen serie, samt gjennom foredrag, presentasjoner og massemedier.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Annechen Bahr Bugge

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1