Cristin-prosjekt-ID: 448865
Sist endret: 15. september 2014, 16:51

Cristin-prosjekt-ID: 448865
Sist endret: 15. september 2014, 16:51
Prosjekt

Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention

prosjektleder

Håvar Brendryen
ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.583.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 228158

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 31. august 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention

Populærvitenskapelig sammendrag

Internettbasert program som tilbakefallsforebygging ved røykeslutt

Internettbaserte programmer for å støtte personer i prosessen med holde seg røykfri har, i følge flere metaanalyser, vist seg effektive.

Det er stor variasjon i innhold og design av slike programmer, og det finnes lite kunnskap om hvilke innholdskomponenter som gjør slike programmer effektive. Hovedformålet med dette prosjektet er å kaste lys over én slik enkeltkomponent – et glipphåndteringsregime.

Om prosjektet

Tilbakefallsraten for personer som forsøker å slutte er svært stor. Omtrent halvparten begynner å røyke igjen i løpet av en uke, og kun en av tjue er røykfri etter ett år. Selv med de beste farmakologiske og psykososiale virkemidlene som er tilgjengelig er det sjelden man ser slutterater på over 20-30% etter ett år. Siden tobakksrøyking er den største dødsårsaken i den vestlige verden vil selv små reduksjoner i tilbakefallsraten kunne gi store folkehelsegevinster.

Basert på tidligere erfaringer med internettbaserte programmer, øvrig forskningslitteratur og tilbakemeldinger fra testbrukere skal det utvikles et program for røykeslutt som vektlegger selv-regulering og tilbakefallsforebygging. Den sentrale komponenten vil være et glipphåndteringsregime som iverksettes når deltagere rapporterer glipp. Ved å påvirke deltagernes tanker og følelser i det kritiske tidsrommet vedkommende har hatt en glipp og kanskje er i ferd med å sprekke håper vi å kunne øke behandlingseffekten fra internettbaserte røykesluttprogrammer betydelig. Resultatene vil kunne ha overføringsverdi til andre typer atferdsendring og andre folkehelseproblemer.

Finansiering og samarbeidspartnere

Prosjektet er finansiert av folkehelseprogrammet ved Norges forskningsråd. Prosjektet løper fra september 2013 til august 2017. Prosjektleder er forsker Håvar Brendryen. Andre involverte ved SERAF er doktorgradsstipendiat Marianne Therese Smogeli Holter, forsker Ayna Johansen, IT-rådgiver Pål H. Lillevold.

Eksterne samarbeidspartnere er: Brian Danaher, seniorforsker ved Oregon Research Institute og Inger Synnøve Moan, forsker ved SIRUS.

Vitenskapelig sammendrag

Background: Online health behavior change interventions ? including
smoking cessation programs ? offer great promise, but little is known about
the components that may add to their effect.
 
Objectives: We propose a controlled test assessing tobacco abstinence
associated with an adjunctive lapse management system combined with a
best-practices online smoking cessation intervention. We hypothesize that
a program that includes the lapse management system will yield greater
efficacy than a program that does not include such a component.
 
Methods: We propose a 2-arm RCT with 1080 adult study participants
randomized to either a lapse management intervention or a standard practice
online intervention without the lapse management system. Because the
central question is whether the lapse management system improves efficacy,
both conditions use a very similar standard-practices core web-service that
embodies many of the features found in the interventions tested in our prior
online smoking cessation trials. The lapse management system will be
based on the day-to-day logging of target behavior and providing just-in-time
therapy to clients reporting a lapse.
 
Measures: The primary outcome is 7-day point prevalence tobacco
abstinence (i.e., not even a puff of smoke in the previous seven days,
as assessed at the 2-, 6- and 12-months follow-up). Potential predictors,
moderators, and mediators of abstinence will also be examined.
 
Benefits: To the best of our knowledge, this application describes the first
RCT that assesses the incremental efficacy of adding a lapse management
system to an online smoking cessation intervention. These interventions
constitute a cost-effective means to reach smokers who want to quit. By
seeking to identify beneficial adjunctive mechanisms, their efficacy may be
improved, which can make a substantial public health impact.

Metode

Internettbasert oppfølging.

Teste effekten med RCT

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvar Brendryen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Marianne Therese Smogeli Holter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Ayna Beate Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Brian Danaher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oregon Research Institute
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »