Cristin-prosjekt-ID: 449481
Sist endret: 6. september 2022, 14:53

Cristin-prosjekt-ID: 449481
Sist endret: 6. september 2022, 14:53
Prosjekt

Barn i Bergen

prosjektleder

Mari Hysing
ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2001 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn i Bergen

Populærvitenskapelig sammendrag

Barn i Bergen er en longitudinell befolkningsbasert studie med mål om å følge alle barn født i Bergen 1993 -95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden. Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at det psykiske helsetilbudet for barn og unge bedres. Studien omfatter også andre temaer, som livsstil, skolefungering og familiesituasjon. Ansvarlig instans for studien er RKBU Vest, ved Uni Research Helse.

I studien har vi bedt barna selv, foresatte og lærere om å besvare spørreskjema som omhandler barnet.
Barn i Bergen består av fire runder med innsamling av data som nå er gjennomført. De tre første innsamlingsrundene foregikk da barna var 8 - 10, 11 - 13 og 14 - 16 år. Den siste runden ble omdøpt til ung@hordaland og ble gjennomført våren 2012 da deltakerne var 16 – 18 år. 

Undersøkelsen gjennomføres med godkjenning fra Regionaletisk komité for medisinsk forskningsetikk, Helseregion Vest, og av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Vitenskapelig sammendrag

Barn i Bergen er en longitudinell befolkningsbasert studie med mål om å følge alle barn født i Bergen 1993 -95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden. Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at det psykiske helsetilbudet for barn og unge bedres. Studien omfatter også andre temaer, som livsstil, skolefungering og familiesituasjon. Ansvarlig instans for studien er RKBU Vest, ved Uni Research Helse.

I studien har vi bedt barna selv, foresatte og lærere om å besvare spørreskjema som omhandler barnet.
Barn i Bergen består av fire runder med innsamling av data som nå er gjennomført. De tre første innsamlingsrundene foregikk da barna var 8 - 10, 11 - 13 og 14 - 16 år. Den siste runden ble omdøpt til ung@hordaland og ble gjennomført våren 2012 da deltakerne var 16 – 18 år. 

Undersøkelsen gjennomføres med godkjenning fra Regionaletisk komité for medisinsk forskningsetikk, Helseregion Vest, og av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Tittel

The Bergen Child Study

Vitenskapelig sammendrag

The Bergen Child Study (BCS) is a longitudinal cohort study that started in 2002 with the aim to follow children born in Bergen 1993 – 95 from early school age to college.The aim of the study is to gain knowledge that can contribute to better mental healthcare for children and adolescents. The Bergen Child Study is internationally among the most substantial research studies on children’s mental health and their development. Questions relating to the lifestyle of the participants, such as school functioning, family situation and social life are also included in the study.

The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare (RKBU West), Uni Research is responsible for the study and it is approved by the Regional Committee for Medical Research Ethics, West-Norway, and the Norwegian Data Inspectorate.

The data collection waves
The study consists of four data collection waves, and the first three of them, at ages 7-9, 11-13 and 14-16 years, were carried out in 2002/03, 2006 and 2009. The final data collection wave was renamed "youth@hordaland",  and was carried out in spring 2012, when the participants were 17 -19 years of age.
We have asked the children themselves, their parents/legal guardians and their teachers to answer our questionnaires and some of the children have in addition to this been involved in more detailed assessments including clinical interviews and tests.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Oda Marie Heimli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Line Remme Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Annika Skandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Joint Physical Custody and Academic Achievement Among Youth: A Population-Based Study With Registry Linkage.

Nilsen, Sondre Aasen; Askeland, Kristin Gärtner; Bøe, Tormod; Sivertsen, Børge; Heradstveit, Ove; Hysing, Mari. 2022, Journal of Family Psychology. SUS, HELSEFONNA, NORCE, FHI, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

Mental health among unaccompanied refugee minors after settling in Norway: A matched cross-sectional study.

Nilsen, Sondre Aasen; Kvestad, Ingrid; Randal, Sølve Bjørn; Hysing, Mari; Sayyad, Nawar; Bøe, Tormod. 2022, Scandinavian Journal of Public Health. NORCE, BERGEN, UIBVitenskapelig artikkel

Symptoms and antecedents of autism in children born extremely premature: a national population-based study.

Fevang, Silje Katrine Elgen; Madland, Ada Røiseland; Elgen, Irene Bircow; Vollsæter, Maria; Hysing, Mari. 2022, European Child and Adolescent Psychiatry. NORCE, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Sleep in adolescence: Considering family structure and family complexity.

Nilsen, Sondre Aasen; Bergström, Malin; Sivertsen, Børge; Stormark, Kjell Morten; Hysing, Mari. 2022, Journal of Marriage and Family. CHESS, HELSEFONNA, NORCE, FHI, NTNU, KI, UIBVitenskapelig artikkel

Do Parental Education-Related Inequality Matter in Child and Adolescent Utilization of Mental Health Services: Results From a Norwegian Register Linkage Study.

Bøe, Tormod; Hysing, Mari; Askeland, Kristin Gärtner; Skogen, Jens Christoffer; Heradstveit, Ove. 2021, Health Services Insights (HSI Journal). SUS, NORCE, FHI, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 148 | Neste | Siste »