Cristin-prosjekt-ID: 449592
Sist endret: 20. mars 2017, 21:25

Cristin-prosjekt-ID: 449592
Sist endret: 20. mars 2017, 21:25
Prosjekt

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

prosjektleder

Mari Hysing
ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.923
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 228189

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser

Kontaktinformasjon

Sted
Mari Hysing

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Populærvitenskapelig sammendrag

There is a well-documented social gradient in mental health. However, there is limited knowledge regarding predictors of this social gradient, as well as its development from childhood through early adulthood. In the current project, we will examine this by utilizing data from the large scale epidemiological Bergen Child Study, linked to registry data on both school performance and school
completion. This will enable us to explore the association between socioeconomic status, mental health, health complaints, and school outcomes. We will specifically focus on sleep, physical activity and negative life events as possible factors that may account for the association.

In 2015 we published an article in Journal of Sleep Research on the association between mental health, family characteristics and Delayed Sleep Phase Syndrome. We showed that adolescents with a delayed sleep phase were more likely to come from families with poorer family economy, single parent families and have fathers with a lower level of education.


The project is a collaboration between researchers from RKBU, Uni Research Health and researchers from National Institute of Public Health, The Norwegian Center for Child Behavioral Development and international partners from the University of Auckland, New Zealand and Boston College, USA

Vitenskapelig sammendrag

The main aims of the present project is to elucidate causal factors in the relationship between social inequality and mental health in young people. Using a longitudinal dataset and linkage to data registers the relationship between socioeconomic status ( SES), mental health, subjective health complaints and educational attainment will be studied. Specifically, level of physical activity,
sleep and negative/stressful events as possible mediating and moderating factors between SES and the outcome measure wi ll be explored. These objectives will be obtained by using data from a large longitudinal epidemiological study the ung@hordaland/the Bergen Child Study, linked to information from schol registries and national registries on school

Tittel

Sosial ulikhet, utdanning og psykisk helse (UNGSES)

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er en dokumentert sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykiske vansker. Kunnskap om hva som påvirker utviklingen av dette over tid er imidlertid begrenset. I det pågående prosjektet benytter vi data fra ulike tidspunkt i Barn i Bergen studien, som nå er koblet til registerdata på skoleutfall og skolegjennomføring fra Nasjonal Utdanningsdatabase. Med dette datagrunnlaget studerer vi sammenhengen mellom sosioøkonomisk status, mental helse,
helseplager og utdanningsforløp. I prosjektet har vi et spesifikt fokus på søvn, fysisk aktivitet og negative/stressende livshendelser som mulige mellomliggende faktorer som kan bidra til å forklare hvordan sosioøkonomisk status henger sammen med psykiske vansker.

I 2015 publisert vi den første artikkelen med utspring fra prosjektet i Journal of Sleep Research der vi så på sammenhengen mellom psykiske helse, familiekarakteristika og forsinket søvnfase. Her viste vi at ungdom med en betydelig forskjøvet døgnrytme i større grad enn andre ungdommer kommer
fra familier med dårlig økonomi, bor i husholdninger med én forelder og har fedre med lavere utdanning.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer og i år har forskere fra RKBU, Uni Research Helse møtt og samarbeidet på prosjektet med forskere fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Atferdsenteret og internasjonale samarbeidspartnere fra University of Auckland, New Zealand og Boston College, USA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjell Morten Stormark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Hilde Sakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Financial difficulties in childhood and adult depression in Europe.

Bøe, Tormod; Balaj, Mirza; Eikemo, Terje Andreas; McNamara, Courtney L.; Solheim, Erling. 2017, European Journal of Public Health. NORCE, NTNUVitenskapelig oversiktsartikkel/review

The social gradient of sleep in adolescence: results from the youth@hordaland survey.

Hysing, Mari; Petrie, Keith; Bøe, Tormod; Lallukka, Tea; Sivertsen, Børge. 2016, European Journal of Public Health. HELSEFONNA, NORCE, TUoA, HY-HU, FHI, TTLVitenskapelig artikkel

Trajectories of sleep problems from childhood to adolescence: a population-based longitudinal study from Norway.

Sivertsen, Børge; Harvey, Allison G; Pallesen, Ståle; Hysing, Mari. 2016, Journal of Sleep Research. UoCB, HELSEFONNA, NORCE, FHI, UIBVitenskapelig artikkel

Oppvekst i fattigdom og konsekvenser for barn og unges utvikling.

Bøe, Tormod. 2016, Fagseminar. NORCEFaglig foredrag

Parental socioeconomic status and child intellectual functioning in a Norwegian sample.

Eilertsen, Thomas; Thorsen, Anders Lillevik; Holm, Silje Elisabeth Hasmo; Bøe, Tormod; Sørensen, Lin; Lundervold, Astri. 2016, Scandinavian Journal of Psychology. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »