Cristin-prosjekt-ID: 449779
Sist endret: 27. september 2014, 09:39

Cristin-prosjekt-ID: 449779
Sist endret: 27. september 2014, 09:39
Prosjekt

Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

prosjektleder

Åse Storhaug Hole
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

Forretningsutvikling • organisasjonsforskning • markedsføringsledelse • Regional utvikling • Økonomistyring • Verdiskaping

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. september 2014 Slutt: 1. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er forankret ved institutt for organisasjon og ledelse, avdeling for økonomi og ledelse, Høgskolen i Hedmark. Redaktørene, høgskolelektor Åse Storhaug Hole og førstelektor Anne Oline Haugen, er begge fast ansatt ved dette instituttet, og hovedtyngden av de andre bidragsyterne er også tilknyttet dette instituttet, se oversikt lenger ned.

Prosjektet startet opp årsskiftet 2013 til 2014, og skal sluttføres årsskiftet 2014 til 2015. Dette prosjektet skal belyse ulike perspektiver på personalledelse i et arbeidsliv i stadig endring. Både arbeidsrettslige rammefaktorer og mellommenneskelige rammefaktorer for personalledelse drøftes. Sentralt her er betydningen av autonomi, medvirkning og tillit. Et personalansvar innebærer å kunne balansere mellom disse perspektivene, finne balansen mellom kontroll og tillit, administrasjon og ledelse. Prosjektet kan bidra til å klargjøre disse problemstillingene og å videreutvikle dem, slik at vi på den måten kan bidra med ny forskning på området. Resultatet vil gjøres tilgjengelig gjennom denne antologien. Et av avdelingens strategiske forskningsområder er organisasjonsforskning, og antologien er således ett av flere bidrag innen denne satsingen.

Bidragsytere ved institutt fra Høgskolen i Hedmark er høgskolelektor Åse Storhaug Hole, førstelektor Anne Oline Haugen, førsteamanuensis Einar Øverenget, førsteamanuensis Inge Hermanrud, førsteamanuensis Kjell B. Hjertø, førstelektor Tore Hafting, førstelektor Werner Hosewinckel Christie og høgskolelektor Ole Jørgen Ranglund. I tillegg kommer førsteamanuensis Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis Svein Bergum og høgskolelektor Pål Ellingsen, som alle har tilknytning til institusjoner utenfor Høgskolen i Hedmark.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Storhaug Hole

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Pål Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune
Aktiv cristin-person

Anne Oline Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet

Einar Øverenget

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Inge Hermanrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »