Cristin-prosjekt-ID: 449783
Sist endret: 1. oktober 2014 15:12

Cristin-prosjekt-ID: 449783
Sist endret: 1. oktober 2014 15:12
Prosjekt

Kompetansenettverk og kunnskapsdeling - dilemmaer ved formalisering

prosjektleder

Inge Hermanrud
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

organisasjonsforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. september 2014 Slutt: 20. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetansenettverk og kunnskapsdeling - dilemmaer ved formalisering

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inge Hermanrud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1