Cristin-prosjekt-ID: 449786
Sist endret: 1. oktober 2014 15:13

Cristin-prosjekt-ID: 449786
Sist endret: 1. oktober 2014 15:13
Prosjekt

Offentlighet i tilsettingsprosesser

prosjektleder

Anne Oline Haugen
ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

organisasjonsforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. september 2014 Slutt: 20. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Offentlighet i tilsettingsprosesser

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Oline Haugen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1