Cristin-prosjekt-ID: 449787
Sist endret: 16. oktober 2014, 13:12

Cristin-prosjekt-ID: 449787
Sist endret: 16. oktober 2014, 13:12
Prosjekt

Evaluering av læringsutbytte i lederutdanninger

prosjektleder

Åse Storhaug Hole
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

organisasjonsforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. september 2014 Slutt: 20. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av læringsutbytte i lederutdanninger

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Storhaug Hole

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1