Cristin-prosjekt-ID: 449789
Sist endret: 4. mars 2015 09:45

Cristin-prosjekt-ID: 449789
Sist endret: 4. mars 2015 09:45
Prosjekt

Personalledelse i spenningsfeltet mellom arbeidsrettslige og mellommenneskelige rammefaktorer

prosjektleder

Åse Storhaug Hole
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Emneord

organisasjonsforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. september 2014 Slutt: 20. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personalledelse i spenningsfeltet mellom arbeidsrettslige og mellommenneskelige rammefaktorer

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Storhaug Hole

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne Oline Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2