Cristin-prosjekt-ID: 449850
Sist endret: 30. september 2014, 09:23

Cristin-prosjekt-ID: 449850
Sist endret: 30. september 2014, 09:23
Prosjekt

SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLINGSPROSJEKT MED HOVEDTEMA LÆRINGSLEDELSE - læringsledelse-tilpasset opplæring-vurdering for læring- pedagogisk bruk av IKT- (Hedmark Fylkeskommune, 2014-2016)

prosjektleder

Hilde Forfang
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. januar 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLINGSPROSJEKT MED HOVEDTEMA LÆRINGSLEDELSE - læringsledelse-tilpasset opplæring-vurdering for læring- pedagogisk bruk av IKT- (Hedmark Fylkeskommune, 2014-2016)

Populærvitenskapelig sammendrag

"Skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt med hovedtema læringsledelse" er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og SePU, Høgskolen i Hedmark.

Skoleåret 2014-2015

Dette skoleåret er det åtte skoler som deltar i prosjektet fordelt på fire ulike moduler:

Modul Læringsledelse: Ringsaker, Skarnes, Nord-Østerdal, Midt-Østerdal og Storhamar.

Modul Tilpasset opplæring: Trysil.

Modul Vurdering-helhetlig vurderingspraksis: Solør.

Modul Pedagogisk bruk av IKT: Elverum.

 

Prosjektet skal gjennomføres som et skolebasert kompetansearbeid. Det innebærer at alle ansatte som arbeider med elevene er involvert i prosjektet. På hver skole er det opprettet en prosjektgruppe, som ledes av en fra administrasjonen. Kompetanseheving gjennomføres etter prinsipper for Blended learning. Dette innebærer variert læring ved bruk av forelesninger, lesing og drøfting av fagtekster, veiledning og tilbakemelding. Det er opprettet lærergrupper som møtes ca. hver 14. dag i 1 time. Gruppene arbeider  med oppgaver, drøfting av temaer og egen praksis knyttet opp til den modulene skolen gjennomfører. I tillegg får gruppene veiledning fra SePU hvert semester(1 gang i høst- og 2 ganger i vårsemestret).

Kompetanseheving for skolens ledelse startet opp våren 2014. Kompetansehevingen er rettet mot ledelse av inovasjonsarbeid, strategier for implementering og utvikling av organisasjonskultur og pedagogisk praksis. Ledergruppene har deltatt på fagsamlinger og fått veiledning av ekstern veileder.

Utviklingsarbeidets innhold og aktiviteter høsten 2014

-Arbeid med implementeringsplan

-Møte med kontaktperson fra SePU

-Implementeringsarbeid av utviklingsarbeidet på egen skole

-Kartleggingsundersøkelse

-Fagdag(3 timer) i forhold til valg modul

-Arbeid i lærergrupper med modultekster og refleksjonsoppgaver

-Veiledning fra SePU 1 time pr. lærergruppe

-Bearbeiding og drøfting av resultater fra kartleggingsundersøkelse

-Definisjon av egne utviklingsområder knyttet til modulen som gjennomføres

 

 

Hovedmålet  med kompetanseutviklingen er å øke gjennomstrømming og karakternivå for elevene i videregående opplæring.

1. Alle elever skal ha et høyest mulig læringsutbytte ut fra sine forutsetninger.

2. Skoleledere og lærere skal samarbeide nært om læring og undervisning.

3. Utvikling av en læringskultur i skolen.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Forfang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Terje Mølster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

Ann-Cathrin Faldet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Ellen Nesset Mælan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »