Cristin-prosjekt-ID: 449927
Sist endret: 30. september 2014 13:03
Cristin-prosjekt-ID: 449927
Sist endret: 30. september 2014 13:03
Prosjekt

Profesjonell autonomi under statlig overvåkning

prosjektleder

Jan Merok Paulsen
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. september 2014 Slutt: 1. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Profesjonell autonomi under statlig overvåkning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Merok Paulsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1