Cristin-prosjekt-ID: 450032
Sist endret: 1. oktober 2014 16:09
Cristin-prosjekt-ID: 450032
Sist endret: 1. oktober 2014 16:09
Prosjekt

Learning by avoiding, and yet accepting failure: The multilevel dynamics of goal orientation, team psychological safety and potency in teams.

prosjektleder

Kjell B. Hjertø
ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Learning by avoiding, and yet accepting failure: The multilevel dynamics of goal orientation, team psychological safety and potency in teams.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kjell B. Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag ved Høgskulen i Volda
1 - 2 av 2