Cristin-prosjekt-ID: 450044
Sist endret: 9. desember 2014 09:57
Cristin-prosjekt-ID: 450044
Sist endret: 9. desember 2014 09:57
Prosjekt

Exploring multiple relationships between intragroup conflict and learning in teams

prosjektleder

Kjell B. Hjertø
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosial- og arbeidspsykologi • Sosiologi

Emneord

Arbeids- og organisasjonspsykologi • Emosjoner • Gruppe psykologi • Læring i organisasjoner • konflikttyper • Konflikter i personalgrupper

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
92222925
Sted
Kjell B. Hjertø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 30. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Exploring multiple relationships between intragroup conflict and learning in teams

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kjell B. Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag ved Høgskulen i Volda
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tove Bredesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Prorektor for utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3