Cristin-prosjekt-ID: 450045
Sist endret: 13. januar 2015 10:42

Cristin-prosjekt-ID: 450045
Sist endret: 13. januar 2015 10:42
Prosjekt

The effects of team composition emotional intelligence on team academic achievement

prosjektleder

Kjell B. Hjertø
ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosial- og arbeidspsykologi • Sosiologi

Emneord

Emosjonell intelligens • Team i organisasjoner • Akademiske prestasjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The effects of team composition emotional intelligence on team academic achievement

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kjell B. Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Jan Merok Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag ved Høgskulen i Volda
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

The Relationship between Emotional Intelligence and Learning Outcomes, and the Mediating Role of Emotional Conflict.

Hjertø, Kjell Brynjulf. 2009, 16th Annual International Conference on Advances in Management & 2nd International Conference on Social Intelligence.. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1