Cristin-prosjekt-ID: 450046
Sist endret: 3. oktober 2014 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 450046
Sist endret: 3. oktober 2014 14:07
Prosjekt

Antologi - Verdiskaping i næringsliv og forvaltning

prosjektleder

Trond Scheistrøen
ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antologi - Verdiskaping i næringsliv og forvaltning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Scheistrøen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1