Cristin-prosjekt-ID: 450052
Sist endret: 1. oktober 2014 21:13

Cristin-prosjekt-ID: 450052
Sist endret: 1. oktober 2014 21:13
Prosjekt

Verdiskaping i musikkbransjen ved et paradigmeskifte

prosjektleder

Trond Scheistrøen
ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. mars 2014 Slutt: 4. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Verdiskaping i musikkbransjen ved et paradigmeskifte

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Scheistrøen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1