Cristin-prosjekt-ID: 450783
Sist endret: 29. juni 2015, 11:06

Cristin-prosjekt-ID: 450783
Sist endret: 29. juni 2015, 11:06
Prosjekt

EU-prosjektet RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Relate Harm)

prosjektleder

Geir Scott Brunborg
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Emneord

Alkohol

Kontaktinformasjon

Telefon
458 69 583
Sted
Geir Scott Brunborg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EU-prosjektet RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Relate Harm)

Populærvitenskapelig sammendrag

SIRUS er med i det EU-finansierte prosjektet RARHA - Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm. Prosjektet består av tre hoveddeler:

 • Forbedre monitoreringen av alkoholkonsum og relaterte skader (Work package; WP 4)
 • Studere ulike retningslinjer for å redusere risikofylt konsum (WP 5)
 • Utvikle en verktøykasse for det forebyggende arbeidet på alkoholfeltet (WP 6)

SIRUS er Norges kontakt for WP4. WP4 består av to hoveddeler: (1) Gjennomføre en felles spørreundersøkelse i alle deltakerlandene. Denne undersøkelsen skal bygge videre på det EU-finansierteSMART-prosjektet (Standarising measurement of alcohol-related troubles). (2) Komparative analyser av eksisternede survey-data fra perioden 2008-2012.

Fra Norge deltar Folkehelseinstituttet, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og Helsedirektoratet i arbeidet.

Les mer på RARHAs nettsted www.rarha.eu

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Scott Brunborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4