Cristin-prosjekt-ID: 450931
Sist endret: 19. mai 2017, 10:46

Cristin-prosjekt-ID: 450931
Sist endret: 19. mai 2017, 10:46
Prosjekt

"Framtida er nå"

prosjektleder

Lars Arild Myhr
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Framtida er nå"

Populærvitenskapelig sammendrag

Stange kommune har utarbeidet strategisk plan for barnehager og strategisk skoleplan for perioden 2010-2015. Målsettingen i disse planene skal følges opp og videreutvikles idette utviklingsarbeidet og i  kommende kommunedelplan for oppvekst. Utviklingsarbeidet ska sikre en "rød tråd" fra barnehage og ut grunnskolen med fokus på inkludering, mestring og utvikling i fellesskap. Gjennom dette prosjektet skal ansatte i barnehage og skole bli bedre til å speile og utvikle egen praksis.

Overordnede mål i utviklingsarbeidet:

Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn.

 1. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange.
 2. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling.
 3. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis.
 4. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget.

 

 

 

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Arild Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Hilde Forfang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3