Cristin-prosjekt-ID: 452142
Sist endret: 11. desember 2015 12:25

Cristin-prosjekt-ID: 452142
Sist endret: 11. desember 2015 12:25
Prosjekt

Origin or pawn? a comparative study of learning culture in elite training programs in ballet and sport related to the performers self understanding and motivation

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2014 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Origin or pawn? a comparative study of learning culture in elite training programs in ballet and sport related to the performers self understanding and motivation

Vitenskapelig sammendrag

Forprosjekt til doktorgrad. Studenter ved BA klassisk ballett er tenkt som informanter, forskningsobjekter. 
 
Noen arbeidsproblemstillinger: 
  • Hvordan tilrettelegge for talentutvikling  som ivaretar både faglige krav og utøverens psykiske helse?
  • Hvordan påvirker studentens selvforståelse, opplevelsen av seg selv som aktør eller brikke, deres motivasjon, prestasjon og evne til å takle læringssituasjoner?
  • Hvilken sammenheng finner vi mellom ballettens til dels autoritære mesterlæreform og studentenes selvforståelse, motivasjon og nivå av psyksiske stressorer?
  • Hvilken sammenheng er det mellom utøverens selvforståelse og personlighetstrekk og kompetansekrav som stiles til framtidens dansekunstner? mao: utdanner vi "riktige" type utøvere? 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1