Cristin-prosjekt-ID: 452142
Sist endret: 11. desember 2015 12:25 Sist endret av: Anette Waller, KHIO
Cristin-prosjekt-ID: 452142
Sist endret: 11. desember 2015 12:25 Sist endret av: Anette Waller, KHIO
Prosjekt

Origin or pawn? a comparative study of learning culture in elite training programs in ballet and sport related to the performers self understanding and motivation

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Beskrivelse

  • Engelsk

Tittel

Origin or pawn? a comparative study of learning culture in elite training programs in ballet and sport related to the performers self understanding and motivation

Vitenskapelig sammendrag

Forprosjekt til doktorgrad. Studenter ved BA klassisk ballett er tenkt som informanter, forskningsobjekter. 
 
Noen arbeidsproblemstillinger: 
  • Hvordan tilrettelegge for talentutvikling  som ivaretar både faglige krav og utøverens psykiske helse?
  • Hvordan påvirker studentens selvforståelse, opplevelsen av seg selv som aktør eller brikke, deres motivasjon, prestasjon og evne til å takle læringssituasjoner?
  • Hvilken sammenheng finner vi mellom ballettens til dels autoritære mesterlæreform og studentenes selvforståelse, motivasjon og nivå av psyksiske stressorer?
  • Hvilken sammenheng er det mellom utøverens selvforståelse og personlighetstrekk og kompetansekrav som stiles til framtidens dansekunstner? mao: utdanner vi "riktige" type utøvere?