Cristin-prosjekt-ID: 452357
Sist endret: 27. februar 2020 16:20

Cristin-prosjekt-ID: 452357
Sist endret: 27. februar 2020 16:20
Prosjekt

Gravid og ambivalent: Fullføre eller avbryte svangerskapet i 1.trimester: En undersøkelse av kvinners og helsepersonells erfaringer i beslutningsprosessen. Doktorgradsprosjekt.

prosjektleder

Eva Gjengedal
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Beslutningsprosesser • Medisinsk etikk • Veiledning • Abort • Abortsøkere • Graviditet

HRCS-helsekategori

 • Forplantning og fødsel

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 7.3 Håndtering og beslutningstaking
 • 8.3 Politikk, etikk og god vitenskapelig praksis

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. september 2014 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gravid og ambivalent: Fullføre eller avbryte svangerskapet i 1.trimester: En undersøkelse av kvinners og helsepersonells erfaringer i beslutningsprosessen. Doktorgradsprosjekt.

Tittel

Pregnant and ambivalent Women's and health personnel's experiences in the decision-making process

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Asgjerd Litlere Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Elin Margrethe Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helsevitenskap Ålesund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvinneklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Marianne Kjelsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helsevitenskap Ålesund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Pregnant and ambivalent. Experiences of women and health personnel in the decision-making process.

Kjelsvik, Marianne. 2019, NTNU, HAUKELAND, UIB, HVLDoktorgradsavhandling

Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers.

Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per; Gjengedal, Eva. 2019, Nursing Ethics. HAUKELAND, NTNU, UIO, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Walking on a tightrope - caring for ambivalent women considering abortions in the first trimester.

Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva. 2018, Journal of Clinical Nursing. NTNU, HAUKELAND, HIM, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Women's experiences when unsure about whether or not to have an abortion in the first trimester.

Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Chesla, Catherine A.; Gjengedal, Eva. 2018, Health Care for Women International. HAUKELAND, NTNU, UoCSF, HIM, HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4