Cristin-prosjekt-ID: 452402
Sist endret: 11. desember 2014 11:44

Cristin-prosjekt-ID: 452402
Sist endret: 11. desember 2014 11:44
Prosjekt

Samhandling og IKT (SIKT), AP1

prosjektleder

Pieter Jelle Toussaint
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 31. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandling og IKT (SIKT), AP1

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pieter Jelle Toussaint

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Berit Brattheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ragnhild Hellesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Line Melby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4