Cristin-prosjekt-ID: 452789
Sist endret: 17. oktober 2017, 17:16

Cristin-prosjekt-ID: 452789
Sist endret: 17. oktober 2017, 17:16
Prosjekt

Sammenhengen mellom deltakelse i tilrettelagt undervisning og karakter i emnet

prosjektleder

Ragna Stalsberg
ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Emneord

Studiekvalitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom deltakelse i tilrettelagt undervisning og karakter i emnet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragna Stalsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Elin Rødahl Thingnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Beathe Sitter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Er forelesninga effektiv, interessant og meningsfull? - Oppfatninger om og betydningen av forelesninger som undervisningsform.

Thingnes, Elin Rødahl; Stalsberg, Ragna; Sitter, Beathe. 2015, UNIPED. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1