Cristin-prosjekt-ID: 453188
Sist endret: 28. desember 2016, 13:53

Cristin-prosjekt-ID: 453188
Sist endret: 28. desember 2016, 13:53
Prosjekt

Norrøn mytologi gjennom drama, musikk, kunst og håndverk

prosjektleder

Torunn Bakken Hauge
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norrøn mytologi gjennom drama, musikk, kunst og håndverk

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

Målet er utvikle kunnskap om den flerfaglige og internasjonale dimensjonen i kunstneriske valg hos en gruppe studenter og lærere i arbeid med å lage en multimedial forestilling.

Om prosjektet

Vi vil undersøke skapende prosesser i en multimedial kunstproduksjon. Medier i fokus er drama, musikk og kunst og håndverk. Produksjonen ble laget av lokale lærerstudenter, tilreisende studenter og faglærere fra Norden og Baltikum. Tidsrammen var en uke og omdreiningspunktet var norrøn mytologi og norsk folketro.

Ved hjelp av retorisk tilnærming vil vi beskrive og analysere hvordan kunstneriske valg blir tatt. Prosjektet vil undersøke spenningsforholdet mellom ulike parametere: det planlagte og det improviserte, tradisjon og nyskaping, de ulike fag innbyrdes, mellom lærere og studenter og mellom norske og ikke-norske deltakere. Innsamlet materiale er videoopptak, loggbøker og observasjonsnotater. Arbeidet skal munne ut i artikkel på engelsk i et internasjonalt tidsskrift.

Status 2014

Det er produsert og publisert to filmer Spor 1 – Norse mythology through drama, dance, music and visual art, og Spor 2 en multimedial forestilling i samarbeid med Center for Nye Medier, Høgskolen i Bergen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torunn Bakken Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Synnøve Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Siv Ødemotland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

'Don't we have a Storyline?' Negotiating devising strategy through an artistic production in a Nordic-Baltic teacher education program.

Hauge, Torunn Bakken; Paulsen, Anne Synnøve; Ødemotland, Siv. 2016, Den14. nordiske lærerutdanningskonferansen . HVLVitenskapelig foredrag

‘Don’t We Have a Storyline?’ Negotiating Devising Strategy in a Nordic-Baltic Teacher Education Programme’s Artistic Production.

Hauge, Torunn Bakken; Paulsen, Anne Synnøve; Ødemotland, Siv. 2016, International Journal of Education and the Arts. HVLVitenskapelig artikkel

Norse mythology through drama, music and visual arts.

Hauge, Torunn Bakken; Paulsen, Anne Synnøve; Ødemotland, Siv. 2015, Research conference . HVLAnnen presentasjon

SPOR - a multimedia performance.

Hauge, Torunn Bakken; Ødemotland, Siv; Paulsen, Anne Synnøve; Foss, Karen Sofie; Bakke, Stein. 2013, Multimedia performance with dance, drama, music and visual art . HVLAnnen presentasjon

SPOR - Norse mythology through drama. dance, music and art -Mythological traces in Norway.

Hauge, Torunn Bakken; Systad, Siv Birgitta; Bonete, Xavier; Johannessen, Paul Richard; Ødemotland, Siv; Paulsen, Anne Synnøve. 2013, HVLFilm
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »