Cristin-prosjekt-ID: 453325
Sist endret: 25. februar 2017 23:23

Cristin-prosjekt-ID: 453325
Sist endret: 25. februar 2017 23:23
Prosjekt

Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885–2005

prosjektleder

Eli Bjørhusdal
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885–2005

Vitenskapelig sammendrag

Doktorgradsprosjekt gjennomført som stipendiat ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og ph.d.-student ved Det utdanningsvitskaplege fakultetet, Universitetet i Oslo.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Eli Bjørhusdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Avgjerande forhandlingar om språk.

Bjørhusdal, Eli. 2016, Bergens Tidende. HVLKronikk

Forvaltninga av nynorsk i ei tid med store strukturreformer.

Bjørhusdal, Eli. 2016, Politisk verkstad. HVLFaglig foredrag

Norwegian status planning policy.

Bjørhusdal, Eli. 2016, Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy: Theoretical Implications and Lessons Learnt. HVLVitenskapelig foredrag

Strategiar for språkleg velferd.

Bjørhusdal, Eli. 2016, Universitetsforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kritiske vegval for det norske språkregimet.

Bjørhusdal, Eli. 2016, Nytt Norsk Tidsskrift. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »