Cristin-prosjekt-ID: 453326
Sist endret: 25. februar 2017 23:27

Cristin-prosjekt-ID: 453326
Sist endret: 25. februar 2017 23:27
Prosjekt

Målkvinner før 1900

prosjektleder

Eli Bjørhusdal
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Målkvinner før 1900

Vitenskapelig sammendrag

Hovudfagsprosjekt i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo som resulterte i hovudoppgåva "Målkvinner før 1900" (2000). Prosjektet fekk ny aktualitet i samband med hundreårsmarkeringane i 2005 og 2013 for unionsoppløysinga og allmenn røysterett for kvinner.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Eli Bjørhusdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Dei fyrste nynorskkvinnene.

Bjørhusdal, Eli. 2010, 8. mars-arrangement. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Bygdefeminisme for stemmerett.

Bjørhusdal, Eli; Hoel, Oddmund Løkensgard. 2013, Kvinnestemmer frå Sogn og Fjordane. UIO, HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Føregangskvinner i målstriden.

Bjørhusdal, Eli. 2013, Målreising, fridomsstrev og nasjonsbyggjing. Seminar i høve 200-årsminnet for Ivar Aasen. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Bygdefeminisme for stemmerett.

Bjørhusdal, Eli. 2013, Kvinnestemmer i Sogn og Fjordane. 100-årsmarkering av allmenn stemmerett for kvinner. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Bygdefeminisme for stemmerett.

Bjørhusdal, Eli. 2013, Firda. HVLKronikk
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »