Cristin-prosjekt-ID: 453404
Sist endret: 14. januar 2016 09:28

Cristin-prosjekt-ID: 453404
Sist endret: 14. januar 2016 09:28
Prosjekt

Forekomst og forløp av demens og nevropsykiatriske symptomer blant hjemmeboende eldre over 70 år som mottar hjemmesykepleie

prosjektleder

Jon Normann Wergeland
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst og forløp av demens og nevropsykiatriske symptomer blant hjemmeboende eldre over 70 år som mottar hjemmesykepleie

Vitenskapelig sammendrag

Angst, depresjon, demens og atferdsmessige endringer er utbredte symptomer blant eldre. For mennesker som berøres og primærhelsetjenesten, er det krevende å vite hvordan forholde seg, for å redusere negative konsekvenser av slike symptomer.

Internasjonalt er det lite dokumentert kunnskap om forekomst av kognitiv svikt og psykiatriske symptomer blant hjemmeboende tjenestemottakere. Prosjektet søker å frembringe gyldig kunnskap om hvor utbredt demens og nevropsykiatriske symptomer er hos eldre i en representativ populasjon eldre og dokumentere hvordan psykisk helse påvirker bruk av helsetjenester. Utvikler kognitiv svikt og nevropsykiatriske symptomer seg forskjellig mellom eldre som flytter til institusjon og de som fortsetter å bo hjemme?

Metode

Prosjektet er et randomisert longitudinelt kvantitativt studium. I 19 kommuner på Østlandet kartlegges 1000 personer, 70 år og eldre, som mottar hjemmebaserte tjenester tre ganger over en treårs periode. Sammenhenger mellom kognitiv svikt, nevropsykiatriske symptomer og hjelpebehov blir analysert. Vi vil se på mulige sammenhenger mellom slike symptomer og innleggelse i institusjon og se om det er forskjell hvordan psykiatriske, kognitive og atferdsmessige symptomer forløper hos eldre som bor hjemme, sammenlignet med eldre som kommer på institusjon. Prosjektet er godkjent av REK.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Normann Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Lisbeth Dyrendal Høgset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Predictors for Nursing Home Admission and Death among Community-Dwelling People 70 Years and Older Who Receive Domiciliary Care.

Wergeland, Jon Normann; Selbæk, Geir; Bergh, Sverre; Söderhamn, Ulrika; Kirkevold, Øyvind. 2015, Dementia and geriatric cognitive disorders extra. VESTFOLD, NTNU, UIO, UIA, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Dementia, neuropsychiatric symptoms and the use of psychotropic drugs among older people who receive domiciliary care: a cross-sectional study.

Wergeland, Jon Normann; Selbæk, Geir; Høgset, Lisbeth Dyrendal; Söderhamn, Ulrika; Kirkevold, Øyvind. 2013, International Psychogeriatrics. VESTFOLD, NTNU, AHUS, UIA, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Distribution of depression and dementia among elderly people who receive in-home nursing care.

Wergeland, Jon Normann; Kirkevold, Øyvind; Selbæk, Geir; Høgset, Lisbeth Dyrendal; Engedal, Knut Arne. 2011, Fifteenth International Congress of the International Psychogeriatric Association. VESTFOLD, INNLANDETPoster
1 - 3 av 3