Cristin-prosjekt-ID: 453405
Sist endret: 13. januar 2016, 15:25

Cristin-prosjekt-ID: 453405
Sist endret: 13. januar 2016, 15:25
Prosjekt

Betydning av lavgradig inflammasjon ved demens        

prosjektleder

Anne Brita Knapskog
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydning av lavgradig inflammasjon ved demens        

Vitenskapelig sammendrag

Post Doc prosjekt

Bakgrunn: Symptomutviklingen ved mild kognitiv svikt (MCI) og ved Alzheimers demens (AD) varierer, og depresjon har vist seg å virke negativt inn på denne utviklingen. Inflammatoriske markører er funnet ved begge disse tilstandene og det virker å være en sammenheng mellom alvorlighetsgraden av symptomer og nivåene av pro-inflammatoriske markører.

Metode

Metode: Vi har samlet inn kliniske data fra baseline-undersøkelsen på pasienter ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og St Olavs hospital, Trondheim.  Det er i tillegg samlet inn ca. 200 spinalvæskeprøver fra OUS, Ullevål og ca. 100 spinalvæskeprøver fra St. Olavs Hospital. Det er i tillegg tatt serumprøver av pasientene på samme tidspunkt. Disse vil bli undersøkt på en rekke inflammatoriske markører både i spinalvæske og i serum.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Brita Knapskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Performance of Cerebrospinal Fluid Biomarkers of Alzheimer Disease in a Memory Clinic in Norway.

Knapskog, Anne Brita; Engedal, Knut; Brækhus, Anne. 2016, Alzheimer Disease and Associated Disorders. VESTFOLD, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1