Cristin-prosjekt-ID: 453527
Sist endret: 4. desember 2017 21:17
Cristin-prosjekt-ID: 453527
Sist endret: 4. desember 2017 21:17
Prosjekt

Skills developrnent for realizing the workforce competence reserve Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SKILLSREAL)

prosjektleder

Tarja Irene Tikkanen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.202.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 228298

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Livslang læring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skills developrnent for realizing the workforce competence reserve Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SKILLSREAL)

Vitenskapelig sammendrag

The point of departure for the project Skills developrnent for realizing the workforce cornpetence reserve (Ski1lsREAL)(2014-2017) is the situation in which shortage of labour and competence reserve not in use exist in parallel. The purpose of the study is to explore, how to best optimize the learning and competence potential of groups of adults at risk of labor exclusion, outside the labour force or underemployed. Complex relationships between adult skills, characteristics and attitudes (as measured by OECD's PIAAC study), adult participation in leaming activities and in the labour market (register data) will be explored. The project objectives are:

 1. to investigate the relationships between adult skills, characteristics and attitudes and participation /non-participation in working life;
 2. to investigate and compare the relationships between adult skills, characteristics and attitudes in regards their participation/non-participation in learning activities in different contexts across the Nordic countries;
 3. to investigate how organization and enactment of (non-formal, informal, formal) learning experiences within workplaces, can optimally promote learning and working potential among adults;
 4. to identify, develop, implernent, and analyze best practice and innovative solutions for optimizing the working and learning capacities in the target groups through innovative pedagogical use of new technology in adult education provisions.

SkillsREAL employs both quantitative and qualitative methods. The project leader is the University College Stord/Haugesund (HSH) (project management). Partners are the University of Stavanger (UiS), and the International Research Institute of Stavanger (IRIS), supported by an international Scientific Advisory Board with experts in research adult education frorn Sweden, Finland and Australia.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tarja Irene Tikkanen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kvaliteter i ledelse for mangfold – skolen som arbeidsplass.

Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve; Jonvik, Merete. 2017, Universitetsforlaget. NORCEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ledelse i og av flerkulturelle skoler.

Vedøy, Gunn. 2017, Universitetsforlaget. NORCEVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Hvilke verdier verdsetter unge i arbeidsmiljøet?

Vedøy, Gunn. 2017, Forskning til frokost. Inn i arbeidslivet! Betraktninger om unge og arbeid.. NORCEPopulærvitenskapelig foredrag

The older the better? Are younger Norwegian adults losing ground on basic numeracy skills?

Billington, Mary Genevieve; Gabrielsen, Egil. 2017, Nordisk matematikkdidaktikk. UISVitenskapelig artikkel

When Investment in Basic Skills Gives Negative Returns.

Billington, Mary Genevieve; Nissinen, Kari; Gabrielsen, Egil. 2017, Adult Education Quarterly. UIS, JyVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »