Cristin-prosjekt-ID: 453919
Sist endret: 31. desember 2014, 14:43

Cristin-prosjekt-ID: 453919
Sist endret: 31. desember 2014, 14:43
Prosjekt

MOOC for IKT i læring

prosjektleder

Svend Andreas Horgen
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.100.000
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P31/2014

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

IKT i undervisning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MOOC for IKT i læring

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har to mål: Vi skal utvikle og tilby faget "IKT i læring" som MOOC for norske lærere med potensielt tusenvis av deltakere. I tillegg skal prosjektet utvikle en modell for hvordan andre kan utvikle MOOC-kurs. 

Det er stort fokus på kompetanseutvikling innen pedagogisk bruk av IKT i norsk skole og utdanning. Mange lærere har det travelt. Ved å tilby et fleksibelt og gratis nettbasert fagtilbud, prøver vi å dekke et reelt behov. 

I tillegg er det stort fokus på MOOC både i Norge og internasjonalt. Gjennom utvikling av vårt konkrete MOOC-fag og den generelle MOOC-modellen, ønsker vi å gjøre det lettere for at andre kan komme i gang med å utvikle egne MOOC-tilbud. 

Det er mange utfordringer når en skal kjøre slik undervisning i stor skala, både pedagogiske, vurderingsmessige, administrative, teknologiske og økonomiske, og det er ikke så enkelt som å bare å åpne opp eksisterende kurs for de store massene. Et av mange viktige spørsmål er: "Hvordan tilby kvalitet og samtidig sikre effektiv, praktisk gjennomføring i en MOOC?"

Metode

Vi vil bruke en metode kalt CCeD (concurrent e-learning design) for å utvikle både faget og den generelle MOOC-modellen. Faget "IKT i læring" testes ut våren 2014 som en PRE-MOOC med lærere fra to fylkeskommuner (samarbeidspartnere). Dette gir oss nyttige innspill før kurset kjøres i full skala med potensielt tusenvis av deltakere høsten 2014 og våren 2015. Vi tester også ut helt nye IKT-verktøy og tenker kreativt om bruk av IKT for å skape gode rammer for læring og vurdering.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svend Andreas Horgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Borgesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Geir Magne Maribu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Monica Storvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thorleif Hjeltnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Hvordan utvikle en god MOOC.

Horgen, Svend Andreas. 2014, Synkron : Magasin for innovativ utdanning. NTNUFagartikkel

Using the concurrent e-learning design method in a distributed mode for developing courses in teacher training and entrepreneurship.

Hjeltnes, Thorleif; Horgen, Svend Andreas; Hjeltnes, Tor Atle. 2014, International Academy of Technology, Education and Development (IATED). NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Mot en modell for MOOC-utvikling: Vi har ikke svarene, men spørsmålene.

Horgen, Svend Andreas. 2014, MOOC for arbeidslivet. NTNUFaglig foredrag
1 - 3 av 3