Cristin-prosjekt-ID: 453944
Sist endret: 6. januar 2020 14:40

Cristin-prosjekt-ID: 453944
Sist endret: 6. januar 2020 14:40
Prosjekt

Trivsel i Tromsø

prosjektleder

Steinar Thorvaldsen
ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trivsel i Tromsø

Vitenskapelig sammendrag

 • Elevrelasjoners betydning for trivsel og livskvalitet
 • Hvilken betydning har de digitale  relasjoner?

Et felles forskningsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og skoler i Tromsø kommune.

Hensikten med dette prosjektet er å knytte forskeren, lærerstudenten og skolen sammen, og slik bidra til at forskningsbasert kunnskap utvikles og tas i aktiv bruk. Som alle vet er skolen en viktig livsarena for barn og unge. Barnas opplevelser i skolehverdagen har stor betydning for deres sosiale utvikling. Mer spesifikk kunnskap om hvordan ulike trivselsfaktorer faktisk spiller inn vil, ved siden av å være av interesse i seg selv, være av grunnleggende betydning for tiltak og forandringer. Prosjektet fokuserer generelt på elevenes sosiale relasjoner i barne- og ungdomsskolen. Mer spesifikt vil studiet undersøke mønstre i sosial atferd mellom elevene, inklusive mobbing og digital mobbing. De digitale relasjoner er nye fenomener som vi foreløpig ikke vet så mye om. Både elever i 4.-10. klasse, deres foreldre og deres lærere vil få forespørsel om å delta i prosjektet. Pilotfasen av prosjektet ble gjennomført ved en skole i Tromsø 2012/13. Hovedprosjektet startet i 2013 med 6 skoler og vil etter planen strekke seg over flere år. Det er fra høsten 2015 utvidet til 7 skoler (Bjerkaker, Sommerlyst, Slettelva, Storelva, Workinnmarka, Gyllenborg og Fagereng), og er tilknyttet universitetsskoleprosjektet i Tromsø. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø er ansvarlig for studien. Den er godkjent av REK-Nord. Prosjektet samarbeider med Senter for Fremragende Lærerutdanning (ProTed).

Digital mobbing
Mobbing via mobil eller Internett er veldig ubehagelig. Alle typer erting og mobbing er vondt, men nettmobbing kan være ekstra ødeleggende fordi en ofte ikke kan se hvem som mobber. Bilder, video og tekst som blir spredd digitalt forsvinner ikke, og det kan spres raskt

Forskning og skoleutvikling
Det legges til rette for bachloroppgaver, masteroppgaver og PhD i prosjektet, samt dialogmøter på skolen for lærerne.

Prosjektbeskrivelse, dokumenter mm:

http://www.uit.no/tit

 

Metode

Forskningsdata innhentes ved at lærer administrerer spørreskjemaene hvert skoleår. Data som innhentes vil antyde tre informanters (foreldre, lærer og eleven selv) vurdering av forekomst av elevens sosiale relasjoner, elevens atferds- og relasjons-karakteristika, og antyde stabiliteten i disse interaksjonene. Disse blir fulgt med nettbaserte spørreskjema administrert av klasselærer.
Det vil også være aktuelt å gjøre kvalitative undersøkelser basert på et tilfeldig utvalg av 10-15 elever, deres foreldre og lærere.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Steinar Thorvaldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Fredrik Skogdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Nils Vidar Vambheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Ketil Lenert Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet

John Andreas Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Pediatri ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Trivsel i Tromsø (2012-2018): Komplett datasett. UiT Open Research Data .

Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein Christoffer; Rønning, John Andreas. 2019, UITDatabase

Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø.

Thorvaldsen, Steinar; Westgren, Bodil Bakkelund; Egeberg, Gunstein Christoffer; Rønning, John Andreas. 2018, Tidsskriftet Norges Barnevern. UIT, TROMSØVitenskapelig artikkel

Erfaringer fra prosjektet Trivsel i Tromsø.

Egeberg, Gunstein Christoffer. 2018, Livskvalitet i skolen. Avslutningskonferanse for prosjektet Trivsel i Tromsø. UITFaglig foredrag

Well-Being in an Artic City. Designing a Longitudinal Study on Student Relationships and Perceived Quality of Life.

Rønning, John Andreas; Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein. 2017, Springer. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Erfaringer fra forskningsprosjektet "Trivsel i Tromsø" ved universitetsskolene.

Thorvaldsen, Steinar. 2018, Besøk fra NLA -Bergen . UITFaglig foredrag
1 - 5 av 40 | Neste | Siste »