Cristin-prosjekt-ID: 454098
Sist endret: 17. februar 2016, 16:35

Cristin-prosjekt-ID: 454098
Sist endret: 17. februar 2016, 16:35
Prosjekt

RE-PUBLIC Jewellery

prosjektleder

Anders Ljungberg
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2014 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RE-PUBLIC Jewellery

Vitenskapelig sammendrag

Smyckekonsten är en konstart som öppnar för möjligheten att utforska frågor kring den kroppsliga identiteten i relation till det offentliga. I en tid då föreställningen om våra kroppar, i hög grad skapas utifrån generaliserande beksrivningar, ofta med kommersiella förtecken, borde smyckekonsten vara en konstart angelägen för betydligt fler än vad som förefaller vara fallet idag.

Detta projekt syftar till att utforska ett mer socialt orienterat förhållningssätt till smyckekonst och återföra konstarten till det offentliga rum där den hör hemma –  RE-PUBLIC jewellery.

Projektet syftar till att genom dels ett antal s.k. "stunts", men också i seminarieform, samla information och undersöka smyckekonstens potential i detta utvidgade fält. Projektets huvuddel genomföres under Schmuck 2015 i Munchen. 

Projektet dokumenteras på plats genom foto- och videodokumentation samt genom intervjuer med de i stuntsen deltagande konstnärena samt den publik som möter detta. Denna dokumentation sammanställs sedan i en webbaserad publikation, men kommer också bli en del av undervisningen på KHIO.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Ljungberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingjerd Hanevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Re-public Jewellery. Social potential in contemporary jewellery.

Ljungberg, Anders. 2015, Re-public Jewellery .Social potential in contemporary jewellery. KHIOFaglig foredrag

Feed the Creator.

Ljungberg, Anders. 2015, Feed the Creator. KHIOAnnen presentasjon
1 - 2 av 2