Cristin-prosjekt-ID: 454546
Sist endret: 12. januar 2015, 13:49

Cristin-prosjekt-ID: 454546
Sist endret: 12. januar 2015, 13:49
Prosjekt

Behandlingskjeden fra spesialist- til kommunehelsetjenesten: fysioterapitjenester til pasienter med nevrologiske lidelser

prosjektleder

Siri Moe
ved Masterstudiet og ph.d i helsefag ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 10. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingskjeden fra spesialist- til kommunehelsetjenesten: fysioterapitjenester til pasienter med nevrologiske lidelser

Vitenskapelig sammendrag

Et viktig mål med Samhandlingsreformen er å etablere koordinerte og helhetlige tjenestetilbud med en klar ansvarsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og kommunen har fått et utvidet ansvar for blant annet rehabilitering for sine innbyggere. Pasienter med nevrologiske lidelser krever ofte tverrfaglige, intensive og langvarige rehabiliteringstjenester etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten. Hensikten med dette prosjektet er å øke kunnskapen om overføring, koordinering og oppfølging i fysioterapitjenestene som en del av det totale rehabiliteringstilbudet fra spesialist til og i primærhelsetjenesten. Prosjektet skal belyse a) fysioterapitjenestens involvering og oppfølging i pasientforløpet fra spesialist til primærhelsetjenesten, b) hvilke faglige prioriteringer fysioterapeuter i førstelinjetjenesten gjør i forhold til den enkelte pasient og behov forkunnskapsoverføring fra spesialisthelsetjenesten c) hvordan fysioterapeuter forstår sin egen rolle og samarbeider med andre personellgrupper i kommunehelsetjenesten om den enkelte pasient/bruker. Prosjektet vil bidra til å identifisere mulige hindringer for samarbeidet mellom fysioterapeuter på ulike helsetjenestenivå og med andre tjenesteutøvere  i primærhelsetjenesten. Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan fysioterapeuter i primærhelsetjenesten former sin rolle og tilpasser sin praksis i forhold til endringene i helsetjenesten og hvorvidt fysioterapeuten, pasienten/brukeren og de andre tjenesteutøverne arbeider mot samme mål. For å bidra til gode tjenestetilbud til bruker og mest mulig effektiv tjenesteutøvelse trenger praksisfeltet kunnskap om forhold som er av betydning for hvordan fysioterapeutrollen utøves i en kommunehelsetjeneste i endring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiet og ph.d i helsefag ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet

Nils Oddbjørn Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiet og ph.d i helsefag ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Eirik Lind Irgens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgr. senter for omsorgsforskning nord ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3