Cristin-prosjekt-ID: 454669
Sist endret: 27. februar 2017, 09:29

Cristin-prosjekt-ID: 454669
Sist endret: 27. februar 2017, 09:29
Prosjekt

Folkehelse og nærmiljøkvaliteter: - helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Skolefritidsordninger • Folkehelse • nærmiljøkvaliteter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585928
Sted
Bjørg Oddrun Hallås

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. desember 1212 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Folkehelse og nærmiljøkvaliteter: - helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsedirektoratet, Høgskolen i Bergen og Hordaland fylkeskommune har samarbeidet om å utvikle et pilotprosjekt som de utvalgte kommunene Bergen, Osterøy og Sund deltar i.

Prosjektet har gått skoleåret 2013/ 2014 og er rettet mot kommunal skolefritidsordning (SFO). Gjennomføring av prosjektet har gått som en kursrekke over fire samlinger, med veiledning og arbeid lokalt mellom samlingene. Høgskolen i Bergen er ansvarlig for gjennomføring og for det faglige programmet.

Tanken bak prosjektet er at folkehelse ikke skapes i helsesektoren, men innen en rekke andre arenaer. Ny folkehelselov fra 1.1.2012 setter fokus på bakenforliggende faktorer som utdanning, arbeidsliv, boligforhold, oppvekstmiljø etc.

I prosjektet er SFO valgt ut som en nærmiljøarena. Deltakerne får kompetanse og veiledning til å kartlegge og videreutvikle forhold knyttet til egen SFO. Det har blitt lagt spesielt vekt på at det satses på fokusområdene kosthold, fysisk aktivitet og inkludering i denne pilotstudien.

SFO er et viktig tilbud som de fleste skolebarn benytter seg av de første årene. Som et slags mellomstadium mellom barnehage og skole er det en arena med stort potensiale for å etablere sunne vaner og mestringsfølelse som kan komme til nytte i skolehverdagen og senere i livet.

Mål og læringsutbytte

Det er store variasjoner i kvaliteten på SFO, fra nærmest «oppbevaring», til høy faglig kvalitet. Grunnet lave faglige krav, har SFO en risiko for lav prioritet i en presset kommuneøkonomi. SFO er likevel en viktig arena som brobygger fra barnehage til skole og medfører at barnas skoledag utvides. Kunnskapen fra pilotstudien kan gi grunnlag for utvikling av permanent tilbud for ansatte i SFO.

Tema:kartlegge eget nærmiljø og SFO-ressurser med spesielt vekt på fokusområdene kosthold, fysisk aktivitet og inkludering, øke kompetanse om nærmiljøets påvirkning på helse, øke forståelsen av tverrsektorielt arbeid i kommunal virksomhet, øke kompetansen om medvirkning for beslutningstakere (kommuneledelse, planleggere, samfunnsutviklere, SFO-ansatte) – hva, hvordan, hvorfor.

Metode

mixed method

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Asle Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Torbjørn Lundhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kjell Henriksbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Nina Grieg Viig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nærmiljøkvalitetar kva er det? Kva seier forskninga?

Hallås, Bjørg Oddrun. 2016, Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. HVLVitenskapelig foredrag

Folkehelse og nærmiljøkvaliteter - Helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO.

Hallås, Bjørg Oddrun; Henriksbø, Kjell. 2015, FoU-dagen ved Høgskolen i Bergen. HVLFaglig foredrag

Kartlegging av eget nærmiljø, bl.a. Barnetråkk som metode. Utprøving, praktisk arbeid og teoriforelesning på temadag. LEV VEL I NÆRMILJØET.

Ahmer, Carolyn. 2015, Planleggingsdag for alle SFO - 6 skoler, Årstad bydel, Bergen. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

"Store og små - å være i bevegelse sammmen". Utprøving, praktisk arbeid og teoriforelesning på temadag: LEV VEL I NÆRMILJØET.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2015, Planleggingsdag for alle SFO - 6 skoler, i Årstad bydel, Bergen. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Innovasjon - samarbeid med eksterne partnere. Eksempelet "Folkehelse og nærmiljøkvaliteter".

Hallås, Bjørg Oddrun. 2015, Forskningsfrokost om innovasjon. HVLPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »