Cristin-prosjekt-ID: 454674
Sist endret: 19. august 2022, 19:53

Cristin-prosjekt-ID: 454674
Sist endret: 19. august 2022, 19:53
Prosjekt

Development of vaccines against PRV and PMCV

prosjektleder

Marit Rode
ved Pharmaq AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Pharmaq AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 245286

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk veterinærmedisinske fag • Infeksjonsmedisin • Fiskehelse

Emneord

Cellebiologi • Vaksineutvikling • RNA-virusinfeksjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Development of vaccines against PRV and PMCV

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Rode

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Pharmaq AS

Øyvind Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Pharmaq AS

Øystein Wessel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Maria Dahle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

Espen Rimstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Early transcriptome response to Piscine orthoreovirus -1 in Atlantic salmon erythrocytes, compared to salmon kidney cell lines.

Tsoulia, Thomais; Sundaram, Arvind; Braaen, Stine; Haugland, Øyvind; Rimstad, Espen; Wessel, Øystein; Dahle, Maria. 2022, XVI International Conference on Fish Health and Biology. UIT, NMBU, UIO, PHARMAQVitenskapelig foredrag

Inactivated Piscine orthoreovirus vaccine protects against heart and skeletal muscle inflammation in Atlantic salmon.

Wessel, Øystein; Haugland, Øyvind; Rode, Marit; Fredriksen, Børge Nilsen; Dahle, Maria; Rimstad, Espen. 2018, Journal of Fish Diseases. VETINST, NMBU, PHARMAQVitenskapelig artikkel

Infection with purified Piscine orthoreovirus demonstrates a causal relationship with heart and skeletal muscle inflammation in Atlantic salmon.

Wessel, Øystein; Braaen, Stine; Alarcon, Marta; Haatveit, Hanne Merethe; Roos, Norbert; Markussen, Turhan; Tengs, Torstein; Dahle, Maria Krudtaa; Rimstad, Espen. 2017, 18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. VETINST, NMBU, UIOVitenskapelig foredrag

Infection with purified Piscine orthoreovirus demonstrates a causal relationship with heart and skeletal muscle inflammation in Atlantic salmon.

Wessel, Øystein; Braaen, Stine; Alarcon, Marta; Haatveit, Hanne Merethe; Roos, Norbert; Markussen, Turhan; Tengs, Torstein; Dahle, Maria Krudtaa; Rimstad, Espen. 2017, PLOS ONE. VETINST, NMBU, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4