Cristin-prosjekt-ID: 454709
Sist endret: 15. august 2018, 14:43

Cristin-prosjekt-ID: 454709
Sist endret: 15. august 2018, 14:43
Prosjekt

PHD The Magazine and the City

prosjektleder

Iver Tangen Stensrud
ved Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Moderne historie (etter 1800) • Kulturhistorie • Arkitektur- og designhistorie

Emneord

Offentlighet • Byhistorie • Bokhistorie

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2014 Slutt: 31. august 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PHD The Magazine and the City

Vitenskapelig sammendrag

My project investigates relationships between the illustrated press and the city of Christiania in the period 1835 -1870. Focusing on two periodicals, the Skilling-Magazin and Illustreret Nyhedsblad  I locate these periodicals within public sphere and urban environment of Christiania, and in turn study the images of the city found therein.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Iver Tangen Stensrud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1