Cristin-prosjekt-ID: 454763
Sist endret: 14. januar 2019, 02:46

Cristin-prosjekt-ID: 454763
Sist endret: 14. januar 2019, 02:46
Prosjekt

Literature Circles in the EFL Classroom

prosjektleder

Hege Emma Rimmereide
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Kategorier

Prosjektkategori

  • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. januar 2014 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Literature Circles in the EFL Classroom

Vitenskapelig sammendrag

Mål

Finne ut av elevers lesning og analytiske tilnærming av litterære tekster gjennom metoden litteratursirkler. Klasseromsprosjektet involverer elever og lærere i ungdomsskolen, samt undersøkelse av styringsdokumenter skolen tar i bruk.

Om prosjektet

Tekstene kan være både litterære og sakprosatekster, men i dette prosjektet vil man søke å finne ut hvordan elever samtaler om litterære tekster i ungdomsskolen. I LK06, og særlig gjennom eksamen etter 10. klasse de siste årene, legges større vekt på at elever tar i bruk og analyserer litterære virkemidler. 

Metode

Prosjektet “Literature Circles in the EFL classroom” tar i bruk metoden Literature circles som er en samtaleform om tekster.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hege Emma Rimmereide

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1