Cristin-prosjekt-ID: 454789
Sist endret: 17. desember 2015, 15:05

Cristin-prosjekt-ID: 454789
Sist endret: 17. desember 2015, 15:05
Prosjekt

The Cycle of the Creative Quest

prosjektleder

Cecilie Meltzer
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Design håndverk kunst formgiving brukskunst tekstil entreprenørskap • Entrepreneurship

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
66914490
Sted
Cecile Meltzer

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Cycle of the Creative Quest

Populærvitenskapelig sammendrag

My FOU focus this and the coming year is to present and write about "The Cycle of the Creative Quest", a model I've created that explores the often unnoticed, but yet powerful transformational processes that takes place through the creation of art. The question raised is whether the use of art-based methods and awareness of developmental stages throughout the process can further deepen the individual and/or group consciousness, and bring awareness towards the tacit knowledge that has taken place during the production. Similarly if new individual and group insights and ideas might appear if we are attentive towards the impulse to action, share experiences from the production of the artifact or the artistic expression and reflect upon both the creative process and the end result, either tangible or intangible. In this way the process of learning can as Dewey (1933) suggests be part of "a developmental spiral where the learning from one cycle stimulates the beginning of a new cycle etc. and thereby providing us with a process that allows us to reconstruct our knowledge and skills in light of new experiences".

 

Vitenskapelig sammendrag

My FOU focus this and the coming year is to present and write about "The Cycle of the Creative Quest", a model I've created that explores the often unnoticed, but yet powerful transformational processes that takes place through the creation of art. The question raised is whether the use of art-based methods and awareness of developmental stages throughout the process can further deepen the individual and/or group consciousness, and bring awareness towards the tacit knowledge that has taken place during the production. Similarly if new individual and group insights and ideas might appear if we are attentive towards the impulse to action, share experiences from the production of the artifact or the artistic expression and reflect upon both the creative process and the end result, either tangible or intangible. In this way the process of learning can as Dewey (1933) suggests be part of "a developmental spiral where the learning from one cycle stimulates the beginning of a new cycle etc. and thereby providing us with a process that allows us to reconstruct our knowledge and skills in light of new experiences".

 

Metode

Qualtiative: active participaton, structured litterature search, survey (open end)

Utstyr

n.a.

Tittel

The Cycle of the Creative Quest

Populærvitenskapelig sammendrag

Mitt FOU fokus inneværende og kommende år er å presentere og skrive om «The Cycle of the Creative Quest»; en modell jeg har utformet og som utforsker de ofte usynlige, men likevel kraftfulle transformasjonsprosesser som finner sted i det å skape kunst.  Spørsmålet er om bruken av kunstbaserte metoder og kunnskap om utviklingstrinnene i selve skapelsesprosessen kan utdype den enkeltes og / eller gruppens læring, og forsterke deres bevissthet om deres tause kunnskap underveis i prosessen. Tilsvarende kan nye individuelle og kollektive innsikter og ideer dukke opp dersom vi er oppmerksomme på impuls til handling, deler erfaringer fra produksjonen av gjenstanden eller det kunstneriske uttrykket og reflektere over både den kreative prosessen og det endelige resultat, materielt eller immaterielt. På denne måten kan læringsprosessen som Dewey (1933) antyder, være en del av «en utviklingsspiral hvor læring fra en syklus stimulerer til en begynnelse av en ny syklus etc. og gi oss en prosess hvor det er mulig å rekonstruere våre kunnskaper og ferdigheter i lys av våre nye erfaringer».

 

Vitenskapelig sammendrag

Mitt FOU fokus inneværende og kommende år er å presentere og skrive om «The Cycle of the Creative Quest»; en modell jeg har utformet og som utforsker de ofte usynlige, men likevel kraftfulle transformasjonsprosesser som finner sted i det å skape kunst.  Spørsmålet er om bruken av kunstbaserte metoder og kunnskap om utviklingstrinnene i selve skapelsesprosessen kan utdype den enkeltes og / eller gruppens læring, og forsterke deres bevissthet om deres tause kunnskap underveis i prosessen. Tilsvarende kan nye individuelle og kollektive innsikter og ideer dukke opp dersom vi er oppmerksomme på impuls til handling, deler erfaringer fra produksjonen av gjenstanden eller det kunstneriske uttrykket og reflektere over både den kreative prosessen og det endelige resultat, materielt eller immaterielt. På denne måten kan læringsprosessen som Dewey (1933) antyder, være en del av «en utviklingsspiral hvor læring fra en syklus stimulerer til en begynnelse av en ny syklus etc. og gi oss en prosess hvor det er mulig å rekonstruere våre kunnskaper og ferdigheter i lys av våre nye erfaringer».

 

Metode

kvalitativ metode: aktiv deltagelse, strukturert litteratursøk & survey (open end spm).

Utstyr

-

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cecilie Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ingrid Scherubl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Nanna Paalgard Pape

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Antonacopoulou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Expertise of Change. Using Creative Expression as a Tool for Personal Development anf Change.

Meltzer, Cecilie. 2015, Conference on Learning. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Endringskompetanse. Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom høgskole og vekst- og attføringsbedrifter.

Meltzer, Cecilie; Oppegaard, Lise. 2015, Psykisk helse. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Den kreative syklus - fra kaos til kosmos.

Meltzer, Cecilie. 2014, Årsseminar. OSLOMETFaglig foredrag

Key questions and challenges as an introduction to the need for a model: The Cycle of the Creative Quest.

Meltzer, Cecilie. 2014, Creativity, Learning and the Quality of Life. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »