Cristin-prosjekt-ID: 454866
Sist endret: 16. januar 2015, 12:50

Cristin-prosjekt-ID: 454866
Sist endret: 16. januar 2015, 12:50
Prosjekt

Mitochondrial alterations in Huntington's Disease

prosjektleder

Arne Klungland
ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mitochondrial alterations in Huntington's Disease

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Klungland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for Biokjemi ved Universitetet i Oslo

Lars Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2