Cristin-prosjekt-ID: 454928
Sist endret: 17. januar 2015 08:01
Cristin-prosjekt-ID: 454928
Sist endret: 17. januar 2015 08:01
Prosjekt

Communicating science in journals and to the general public

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Engelsk

Tittel

Communicating science in journals and to the general public

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å utvikle et PhD kurs i vitenskapelig kommunikasjon for PhD studenter (i tidskrifter og på konferanse) og allmenn formidling av vitenskap. Kurset skal være tverrfaglig.
 

prosjektdeltakere