Cristin-prosjekt-ID: 454930
Sist endret: 19. april 2016, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 454930
Sist endret: 19. april 2016, 13:59
Prosjekt

Gården som dannings- og læringsarena

prosjektleder

Gerd Grimsæth
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gården som dannings- og læringsarena

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

Utvikle mer kunnskap om bruken av gården som en allmennpedagogisk didaktisk praksis og dernest å dokumentere mulighetene gården har som en variert og praksisnær dannings- og læringsarena.

Om prosjektet

Gården som en læringsarena innbefatter muligheter til læring, mestring og danning i, med og av naturen. Gården er en unik læringsarena som muliggjør tverrfaglig læring, læring i praksis knyttet til det virkelige liv, umiddelbare mestrings- og meningsopplevelser, personlig prosessdanning gjennom læring i, med og av naturen. Gården gir muligheter for en mer praktisk- og tverrfaglig tilnærming til læring ved bruk av nærmiljøet.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Gården som en av skolens dannings- og læringsarenaer.

Grimsæth, Gerd. 2016, FoU i praksis. HVLVitenskapelig artikkel

Garden i skulen - skulen i garden.

Grimsæth, Gerd. 2015, Nasjonal Inn på tunet konferanse. HVLFaglig foredrag

Det regner - så opp og ut!

Grimsæth, Gerd. 2014, Bergens Tidende. HVLLeserinnlegg

Gården i skolen - en læringsarena.

Grimsæth, Gerd. 2014, Fagforum Inn på Tunet - fagsamling. HVLVitenskapelig foredrag

Gården i skolen - hvilke muligheter.

Grimsæth, Gerd. 2013, Sørlandske lærerstevne. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »