Cristin-prosjekt-ID: 455089
Sist endret: 1. februar 2018 15:30

Cristin-prosjekt-ID: 455089
Sist endret: 1. februar 2018 15:30
Prosjekt

Fra å være ledet til å bli leder. Del 1; Deltidsstudenters praksisfortellinger om utdanningsvalg Del 2; Deltidsstudentenes praksisfortellinger om utvikling av faglig skjønn og dømmekraft i det pedagogiske arbeidet

prosjektleder

Wenche Aasen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Barnehagepedagogikk • Pedagogisk ledelse

Kontaktinformasjon

Telefon
40069635
Sted
Wenche Aasen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. januar 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra å være ledet til å bli leder. Del 1; Deltidsstudenters praksisfortellinger om utdanningsvalg Del 2; Deltidsstudentenes praksisfortellinger om utvikling av faglig skjønn og dømmekraft i det pedagogiske arbeidet

Vitenskapelig sammendrag

Fra å være ledet til å bli leder

Dette prosjektet har som mål å frambringe ny kunnskap om deltidsstudenter i barnehagelærerutdanningens bakgrunner for å bli barnehagelærere.  Prosjektet tar i særlig grad sikte på å få innsikter i deres valg i å gå fra assistentrollen i barnehagen til å ville bli barnehagelærere.  Dette innbefatter analyser av deltidsstudentenes erfaringer, beskrivelser og vendepunktfortellinger, altså deres narrative tilnærminger til utdanningsvalget. Prosjektet er forankret i kvalitativ metode, profesjons- og ledelsesteorier, meningsskaping og ulike pedagogiske teorier.

Del 1: Deltidsstudenters praksisfortellinger om utdanningsvalg

Prosjektet tar i særlig grad sikte på å få innsikter i deltidsstudenters valg i å gå fra assistentrollen i barnehagen til å ville bli barnehagelærere.  Prosjektet er forankret i narrativ metode.

Hvilke fortellinger fortelles når deltidsstudentene i barnehagelærerutdanningen går fra assistentrollen til barnehagelærerrollen?

Del 2: Deltidsstudentenes praksisfortellinger om utvikling av faglig skjønn og dømmekraft i det pedagogiske arbeidet

Denne delen av prosjektet har som mål å få innsikter i deltidsstudentenes erfaringer med praksisfeltet og utvikling av profesjonell barnehagekompetanse/handlingskompetanse i det pedagogiske arbeidet med barna.​

Hvilke fortellinger fortelles når deltidsstudentene i 2. studieårs praksis erfarer at de bruker faglig skjønn og dømmekraft i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

 

Metode

Kvalitativ metode

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Johanna Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2