Cristin-prosjekt-ID: 455094
Sist endret: 30. september 2020, 09:32

Cristin-prosjekt-ID: 455094
Sist endret: 30. september 2020, 09:32
Prosjekt

BLU - følgeforskning av barnehagelærerutdanningen

prosjektleder

Svein Ole Sataøen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Reform

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. september 2013 Slutt: 29. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BLU - følgeforskning av barnehagelærerutdanningen

Vitenskapelig sammendrag

Om BLU - følgeforskning av barnehagelærerutdanningen

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i 2013 en følgegruppe til den nye barnehagelærerutdanningen (BLU). Følgegruppen skal vurdere, gi råd, skape langvarige samtaler og bidra til utviklende debatt omkring den nye barnehagelærerutdanningen. Den skal også innhente materiale fra relevante eksisterende databaser og undersøkelser og igangsette egne kvantitative og kvalitative undersøkelser etter behov. Innsamlingen av data skal gjennomføres på en systematisk og etterprøvbar måte.

Gruppen ledes av Mimi Bjerkestrand, rektor ved Slettebakken skole og tidligere leder av Utdanningsforbundet. Prosjektleder er Tom Are Trippestad.  Sekretariatet er lagt til Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen og ledes av Svein Ole Sataøen. Det er satt av til sammen 16 millioner fordelt over fire år til følgegruppens virksomhet og følgeforskning.

Følgegruppen er satt sammen av et representativt utvalg av nøkkelinteressenter fra barnehagesektoren og består av:

• Mimi Bjerkestrand, rektor Slettebakken skole, Bergen (leder)

• Jo Fiske, direktør for Oppvekst og utdanning, Asker kommune

• Leif Hernes, professor i drama ved barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus

• Sigrun Sand, førskolelærer og dosent i pedagogikk, Høgskolen i Hedmark

• Ingrid Pramling Samuelsson, professor i Early Childhood Education, Gøteborgs universitet

• Birte Simonsen, dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder

• Bjarne Stenersen, barnehagestyrer, Tromsø

• Marianne Helene Storjord, Fagleder for barnehageseksjonen, Sametinget, Karasjok

• Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas (privat barnehageeier)

Kunnskapsdepartementet har regelmessige møter med følgegruppens ledelse. Følgegruppen skal hvert år avgi en rapport til departementet. Departementet kan gi følgegruppen nye oppdrag underveis.

Mandatet

Følgegruppen skal følge implementeringen og oppfølgingen av barnehagelærerutdanningen i fire år. Mandatet er gitt fra Kunnskapsdepartementet og ber om følgende prioriteringer:

• Følge og vurdere utviklingen i barnehagelærerutdanningen i lys av NOKUTs evaluering og den enkelte institusjonens oppfølgingsplan

• Gjennomføre dialogmøter med institusjonene i de seks regionene om utviklingen av de lokale programplanene på grunnlag av rammeplan og nasjonale retningslinjer

• Følge opp målet i ny rammeplan om en styrket og forbedret utdanning som svarer på barnehagens behov for gode barnehagelærere, og indirekte, på samfunnets behov for bedre kvalitet i barnehagen

• Innhente data om kvaliteten og relevansen i de enkelte programmene, om opptak, gjennomføring og frafall, kandidatenes fagvalg og valg av spesialisering, vurdere utviklingen på det enkelte lærested og innenfor de regionale samarbeidsgrupperingene

• Følge og vurdere utdanningene med hensyn til faglig innretning og kvalitetssikring av programmene, intern ledelse og organisering, omstillingsevne, faglig fornyelse og kompetanseutvikling, institusjonelt samarbeid, internasjonalisering

• Innhente kunnskap om og vurdere eventuelle virkninger av endringer i utdanningens organisering, blant annet på rekruttering, studentenes tilfredshet og kandidatenes funksjonsdyktighet

• Vurdere det nasjonale tilbudet om barnehagelærerutdanning i lys av nasjonale og regionale behov for barnehagelærere

• Veilede og gi råd til institusjonene og legge til rette for kvalitetsforbedring ved å skape arenaer for formidling og meningsutveksling

• Følge særskilt pilot med ny barnehagelærerutdanning igangsatt høsten 2012 ved Høgskolen i Sogn og Fjordane

Følgegruppen har fått sin egen nettside:

http://blu.hib.no/

Metode

 •  

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Svein Ole Sataøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tom Are Trippestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Vigdis Foss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Inger-Lisa Møen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen

Gro Merete Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway.

Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit. 2020, Cogent Education. UISVitenskapelig artikkel

Ei reform med vedvarande utfordringar.

Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie. 2017, Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Barnehagelærarutdanninga. Krav til kompetanse i norsk.

Sataøen, Svein Ole. 2017, Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga. HVLFaglig foredrag

De nye barnehagelærerne -utfordringer i møte med arbeidslivet.

Ullmann, Robert; Stenersen, Bjarne; Fiske, Jo. 2017, UITFaglig kapittel

Å være lærar og forskar i barnehagelærarutdanninga.

Foss, Vigdis. 2017, HVLFaglig kapittel
1 - 5 av 60 | Neste | Siste »