Cristin-prosjekt-ID: 455178
Sist endret: 21. januar 2015 10:31

Cristin-prosjekt-ID: 455178
Sist endret: 21. januar 2015 10:31
Prosjekt

Tilbakemelding i praksis

prosjektleder

Ingrid Mæhlum Prestrud
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilbakemelding i praksis

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Mæhlum Prestrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Janne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Anne Trollvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Marianne Reinfjell Carlsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4