Cristin-prosjekt-ID: 455186
Sist endret: 21. januar 2015 11:10

Cristin-prosjekt-ID: 455186
Sist endret: 21. januar 2015 11:10
Prosjekt

Glacier albedo observations in SE Greenland

prosjektleder

Edward Hanna
ved University of Sheffield

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • University of Sheffield

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Glacier albedo observations in SE Greenland

prosjektdeltakere

prosjektleder

Edward Hanna

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved University of Sheffield

Sebastian H. Mernild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Chile

Jacob Clement Yde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3