Cristin-prosjekt-ID: 455213
Sist endret: 21. januar 2015, 15:43

Cristin-prosjekt-ID: 455213
Sist endret: 21. januar 2015, 15:43
Prosjekt

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 1. august 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Populærvitenskapelig sammendrag

I forskningsprosjektet MEDCED tar vi sikte på å utvikle kunnskap om implementering av en beslutningsstøttemodell ”Tillit Framfor Tvang” (TFT- modellen). Modellen skal hjelpe personalet med å utvikle tillitsskapende tiltak fremfor tvang, når de yter omsorg til urolige og utagerende beboere med demens.

Prosjektet tar utgangspunkt i Ingelin Testads doktorgradsavhandling som viste at en beslutningsstøttemodell med personalundervisning og påfølgende veiledning en time i måneden gjennom et halvt år, bidro til å redusere bruk av tvang og psykofarmaka overfor personer med demens i sykehjem. Resultatene viste også at beboerne ble mindre urolige.

Kort oppsummert er målet med MEDCED-studiet todelt:

- å evaluere i hvilken grad en beslutningsstøttemodell basert på undervisning og veiledning fører til redusert bruk av tvang og psykofarma

- å utvikle og systematisere kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer implementering av TFT- modellen i sykehjemmene

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the study is to retest an education intervention in care staff to prevent use of restraint in NH residents with dementia in 24 NHs in Norway, and investigate which factors that hindered or promoted a standardized education intervention implementing person-centred care and confidence building initiatives, targeting nursing staff in dementia care. The education program was designed to improve collective staff decisions in nursing homes through increased knowledge of dementia and understanding of persons living with dementia. The standardized education intervention was  previously proven effective in a Doctoral dissertation work by Ingelin Testad at the University of Stavanger and Stavanger Hospital Trust, but updated based on new Norwegian legislation focusing on `trust before restraint` (Pasient- og bruker rettighetsloven, 2009 [Patients` Rights Act], as well as modified by the facilitators executing the education intervention by revising the education material. The MEDCED study used a mixed method design combining cluster randomized controlled trial (C-RCT), participatory action research (PAR) and ethnography, where the aim was to document and examine the success or failure of the education intervention.

Metode

Studiens design kombinerer klynge-randomisert studie (Cluster-RCT) med deltakende aksjonsforskning (Participatory Action Research – PAR). Undervisningsintervensjonen vil bli gjennomført i to faser; først fra forskerne og til implementeringsteamet, dernest fra implementeringsteamet og til personalet i sykehjemmene

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Bengt Eirik Karlsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Bjarte Folkestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avd Alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ingelin Testad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon alderspsykiatri ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »