Cristin-prosjekt-ID: 455462
Sist endret: 7. november 2016, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 455462
Sist endret: 7. november 2016, 12:54
Prosjekt

Operational logistics and business process management in high Arctic oil & gas operations

prosjektleder

Odd Jarl Borch
ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 5.700.000
  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 225318

Kontaktinformasjon

Sted
Odd Jarl Borch

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Operational logistics and business process management in high Arctic oil & gas operations

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet fokuseres på operasjonelle logistikk-utfordringer ved offshoreleveranser (feltlogistikk) til petroleumsinstallasjoner i nordområdene. Vi tar utgangspunkt i nye fartøybehov knyttet til de maritime utfordringer som eksisterer i nordområde ne kontra Nordsjøen. Med dette utgangspunkt ser vi nærmere på hvordan en kan organisere samspillet mellom operatør, forsynings- og beredskapsbaser, plattformer og installasjoner til sjøs, og de fartøy og rederi som er ansvarlig for både felt- og beredskap slogistikk. I prosjektet inngår forskere fra fire norske og to utenlandske universitet. Seks industripartnere deltar i prosjektet, som ledes fra Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland I prosjektet deltar

prosjektdeltakere

prosjektleder

Odd Jarl Borch

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Business-process management in high-turbulence environments: the case of the offshore service vessel industry.

Borch, Odd Jarl; Batalden, Bjørn-Morten. 2015, Maritime Policy & Management. UITVitenskapelig artikkel

INTEGRATION OF MARINE ENGINEERING AND INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY.

Parsyak, Vladimir; Solesvik, Marina. 2014, Sudostroenie i morskaâ infrastruktura. UIO, HVLVitenskapelig artikkel

Enterprise Architecture Practice and Organizational Agility; An Exploratory Study.

Fallmyr, Terje; Bygstad, Bendik. 2014, Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). NORD, UIOVitenskapelig artikkel

Risk assessment, key shipboard operations and soft barriers in offshore operations.

Batalden, Bjørn-Morten; Sydnes, Are K.. 2014, CRC Press. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Collaborative Design of Advanced Vessel Technology for Offshore Operations in Arctic Waters.

Borch, Odd Jarl; Solesvik, Marina. 2013, Lecture Notes in Computer Science (LNCS). NORD, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »