Cristin-prosjekt-ID: 455603
Sist endret: 24. april 2019 14:07
Cristin-prosjekt-ID: 455603
Sist endret: 24. april 2019 14:07
Prosjekt

Klima 2050

prosjektleder

Berit Time
ved Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 237859

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2015 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klima 2050

Vitenskapelig sammendrag

Klima 2050 er et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), finansiert av NFR og konsortium partnere. Senteret skal bidra med langsiktig forskning for å bidra til å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransedyktighet når det gjelder klimatilpasning. SINTEF Byggforsk er vertsinstitusjon og leder SFIet sammen med NTNU.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Time

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner ved SINTEF AS

Ragnhild Kvålshaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thi Minh Hue Le

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Infrastruktur ved SINTEF AS

Stein Olav Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Infrastruktur ved SINTEF AS

Vikas Kumar Singh Thakur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sjekkliste for klimatilpasset bygg.

Sivertsen, Edvard. 2019, SINTEFIntervju

Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg.

Sivertsen, Edvard. 2019, SINTEFIntervju

Ny sjekkliste for klimatilpasning av bygg.

Sivertsen, Edvard. 2019, SINTEFIntervju

Lanserer sjekkliste for klimatilpasning av bygg.

Sivertsen, Edvard. 2019, SINTEFIntervju

Hvordan bygge klimatilpasset?

Sivertsen, Edvard. 2019, SINTEFIntervju
1 - 5 av 574 | Neste | Siste »