Cristin-prosjekt-ID: 455603
Sist endret: 13. januar 2020 11:13

Cristin-prosjekt-ID: 455603
Sist endret: 13. januar 2020 11:13
Prosjekt

Klima 2050

prosjektleder

Berit Time
ved Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 237859

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2015 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klima 2050

Vitenskapelig sammendrag

Klima 2050 er et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), finansiert av NFR og konsortium partnere. Senteret skal bidra med langsiktig forskning for å bidra til å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransedyktighet når det gjelder klimatilpasning. SINTEF Byggforsk er vertsinstitusjon og leder SFIet sammen med NTNU.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Time

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner ved SINTEF AS

Ragnhild Kvålshaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thi Minh Hue Le

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Infrastruktur ved SINTEF AS

Stein Olav Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Infrastruktur ved SINTEF AS

Vikas Kumar Singh Thakur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs.

Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar. 2020, Buildings. Cth, SINTEF, NTNUVitenskapelig artikkel

Simulering av flomtoppar i små nedbørsfelt.

Alfredsen, Knut. 2019, Byggeindustrien. NTNUFagartikkel

Applicability of forensic analysis techniques on the improvement of early warning landslide systems and components.

Pedroni, Lincar; Eidsvig, Unni; Cepeda, Jose. 2019, XVI Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. UIT, NGIFaglig foredrag

Idédugnad skredsikring.

Kalsnes, Bjørn; Heyerdahl, Håkon. 2019, NGIRapport

Temasamling | Water treatment requirements for stormwater and road run-off.

Azrague, Kamal; Sivertsen, Edvard. 2019, SINTEFRapport
1 - 5 av 688 | Neste | Siste »