Cristin-prosjekt-ID: 455612
Sist endret: 30. januar 2015 12:23

Cristin-prosjekt-ID: 455612
Sist endret: 30. januar 2015 12:23
Prosjekt

Tiltak mot frafall

prosjektleder

Arne Bygstad
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Frafall

Kategorier

Prosjektkategori

  • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55587153
Sted
Arne Bygstad

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltak mot frafall

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet fokuserer på tiltak mot frafall i VGS. En fruktbar tilnærming har vært å fokusere på ”best practice”,- dvs at vi ønsket å studere praksis på skoler som har lav eller synkende frafallsprosent i forhold til gjennomsnittet. Målet har vært å avdekke praksiser på systemnivå og individuelt nivå som kan bidra til å forebygge frafall.  I denne sammenhengen er det særlig tre områder vi har ønsket å se nærmere på: a) Pedagogisk og faglig praksis på ulike nivå, b) Skole- og klassemiljø,- især lærer/elev-relasjoner c) grad av yrkesretting i fellesfag/teoretiske fag

Tittel

Actions to prevent pupils from dropping out of high-school

Vitenskapelig sammendrag

The project focuses on measures against dropping out of High School (see report form 2014 ). A fruitful approach has been to focus on "best practice ", - i.e. we wanted to study the practices of schools that have low or decreasing drop-out rates compared to the average . The selection of a variety of case schools can provide a basis for comparison. The goal has been to identify practices at system- and individual level that can help preventing students from dropping out. In this context, there are three main areas we want to examine: a) Educational and professional practice at various levels, b) School and class environment, - especially teacher / pupil relations, and c) degree of professional orientation in theoretical subjects /  curriculum.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Bygstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1